/ 0
Thêm điều kiện kích hoạt lệnh
(x1000)
Tổng giá trị: 0

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 20h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Trước khi đặt lệnh, bạn cần nhập mã thẻ VTOS.

Trước khi đặt lệnh, bạn cần nhập mã xác thực OTP.

Tài khoản của bạn chưa đăng ký xác thực OTP. Vui lòng đăng ký để bảo mật tài khoản và bắt đầu đặt lệnh.

Đây là phiên bản đơn giản của form Đặt lênh. Để sử dụng đầy đủ các tính năng giao dịch, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 20h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Để thực hiện các tác vụ với sổ lệnh, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Để xem đầy đủ thông tin danh mục, xin vào mục Giao dịch trực tuyến trên web site của VNDIRECT.

Tổng quan

Trạng thái chứng khoán

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ 16h00 đến 19h00 các ngày trong tuần, hệ thống thực hiện quá trình xử lý dữ liệu cuối ngày nên có thể có sự sai khác về số liệu hiển thị.

Để xem đầy đủ thông tin tài sản, xin vào mục Tổng tài sản trên web site của VNDIRECT.

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để nhận thông báo và cập nhật mới nhất về hoạt động đầu tư của mình.

Đang lấy dữ liệu...

Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán

 

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán

 

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK TC Trần Sàn Tổng KL Giá trị Bên mua Khớp lệnh Khớp lệnh Bên bán Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao TB Thấp Mua Bán Mua Bán
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE
Mã CK Sàn Ngành Tổng KL % KL / KLTB
10 phiên
Tổng GT TC Giá khớp +/- (%) P/B P/E EPS 4 quý ROE

Đang khởi động...

Chào mừng bạn đến với Bảng giá VNDIRECT! Dưới đây là các chức năng và cải tiến mới nhất:

Phiên bản 3.8.21

Cập nhật ngày 24/01/2017

Phiên bản 3.8.17

Cập nhật ngày 05/01/2017

Phiên bản 3.8.15

Cập nhật ngày 23/12/2016

Phiên bản 3.8.13

Cập nhật ngày 30/11/2016

Phiên bản 3.8.9

Cập nhật ngày 31/10/2016

Phiên bản 3.8.0

Cập nhật ngày 09/09/2016

Phiên bản 3.7.8

Cập nhật ngày 01/09/2016

Phiên bản 3.7.7

Cập nhật ngày 30/08/2016

Phiên bản 3.7.5

Cập nhật ngày 24/08/2016

Phiên bản 3.7.4

Cập nhật ngày 12/08/2016

Phiên bản 3.7.1

Cập nhật ngày 29/07/2016

Phiên bản 3.7.0

Cập nhật ngày 21/07/2016

Phiên bản 3.6.13

Cập nhật ngày 17/06/2016

Phiên bản 3.6.8

Cập nhật ngày 27/05/2016

Phiên bản 3.6.6

Cập nhật ngày 23/05/2016

Phiên bản 3.6.0

Cập nhật ngày 22/04/2016

Phiên bản 3.5.4

Cập nhật ngày 01/04/2016

Phiên bản 3.5.2

Cập nhật ngày 10/03/2016

Phiên bản 3.5

Cập nhật ngày 19/02/2016

Phiên bản 3.4.4

Cập nhật ngày 29/01/2016

Phiên bản 3.4.3

Cập nhật ngày 22/01/2016

Phiên bản 3.4.2

Cập nhật ngày 13/01/2016

Phiên bản 3.4.1

Cập nhật ngày 06/01/2016

Phiên bản 3.4.0

Cập nhật ngày 29/12/2015

Phiên bản 3.3.0

Cập nhật ngày 18/12/2015

Phiên bản 3.2.1

Cập nhật ngày 23/11/2015

Phiên bản 3.2.0

Cập nhật ngày 13/11/2015

Phiên bản 3.1.23

Cập nhật ngày 03/11/2015

Phiên bản 3.1.22

Cập nhật ngày 27/10/2015

Phiên bản 3.1.18

Cập nhật ngày 19/10/2015

Phiên bản 3.1.17

Cập nhật ngày 14/10/2015

Phiên bản 3.1.15

Cập nhật ngày 12/10/2015

Phiên bản 3.1.12

Cập nhật ngày 30/09/2015

Phiên bản 3.1.11

Cập nhật ngày 28/09/2015

Các phiên bản trước:

Xin gửi nhận xét, góp ý của bạn cho chúng tôi bằng cách dùng nút "Góp ý" ở góc trên bên phải màn hình. Chúc bạn một ngày đầu tư thành công!

OK